Szervezetfejlesztés, ami egy pozitív üzenet a szervezeten belül, valamint csalogató a szervezeten kívül, valamint egy egységes, hatékony rendszer alakul ki.

 

  1. Munkaerő utánpótláshoz kapcsolódó szolgáltatások:

a, Toborzás kiválasztás

b, Beillesztés támogatása / Feetback

 

  1. Szervezeti működés:

a, szervezeti audit (teljes szervezet, vagy szakmai szervezeti egység)

b, folyamat audit (teljes szervezet, vagy szakmai szervezeti egység)

c, működési szabályzatok felülvizsgálata, kialakítása (SZMSZ, munkafolyamatra vonatkozó szabályozások, egyéb működésre vonatkozó szabályzatok és utasítások)

d, szervezet átalakítás (teljes szervezet, vagy szakmai szervezeti egység)

 

  1. Munkaerő megtartást célzó szolgáltatások:

a, munkavállalói elégedettség felmérése

b, munkahelyi megtartást támogató programok kialakítása (munkahelyi jólét)

c, vezetői utánpótlás programok kialakítása (a szervezeten belüli igények, szükségletek és lehetőségek összevetésével)

d, vállalati rendezvények, programokon kialakítása, szervezése

 

  1. Stabil pénzügyi mutatók elérése

a, Megfelelő létszám és bérgazdálkodás kialakítása, bevezetése

b, A gazdasági év költségvetési terv összeállításának szakértői támogatása

  1. Működési költségek optimalizálása
  2. Pénzügyi kontrolling kialakítása, bevezetése, működtetésének támogatása
  3. HR kontrolling kialakítása, bevezetése, működtetésének támogatása

 

  1. Minőségbiztosítás (HR ISO)

a, Az operatív HR területek (munkaügy, bér, TB) auditálása a munkaügyi és egyéb bírságok elkerülése érdekében

b, Munkajogi audit (szerződések, egyéb kapcsolódó dokumentumok és belső szabályzatok jogszabályi megfelelősége)

d, Munka-, tűz- és balesetvédelmi audit

e, GDPR-nak való megfelelőség auditja

 

 Személyzetfejlesztés az egyén oldaláról közelíti meg a szervezet megerősítését, hatékonyabbá tételét.

 

  1. Munkavállalók fejlesztése és támogatása

a, egyéni karrierutak feltérképezése, azonosítása, felmérése (készségek, képességek, attitűd; kompetenciák összevetése a szervezeten belüli lehetőségekkel)

b, egyéni képzések rendszerének kialakítása és működtetése

c) egyéb egyéni fejlesztések biztosítása (coaching, tanácsadás)

Nem mehetek szembe a szervezeti célokkal és értékekkel, mert mint munkavállalót erőforrásként tekintem ?

 

  1. Egyén támogatása (munka és magánélet egyensúlya)

a, mentális tanácsadás

b, atipikus foglalkoztatási formák célzott kialakítása

c, egyéni igények a munkaerő megtartást célzó elemek bővítése (támogatások, programok)

d) állásvesztés esetén outplacement program biztosítása